Wedstrijdreglement F.C. De Kampioenensuite

Artikel 1

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Puratos nv, met maatschappelijke zetel Industrialaan 25 te 1702 Groot-Bijgaarden hierna genoemd als “de Organisator”.

 

Artikel 2

De wedstrijd staat open voor elke fysieke persoon die zijn of haar woonplaats in België heeft (hierna genoemd als “de Deelnemer”), met uitzondering van personeelsleden van de organisator evenals de leden van hun gezin (personen gedomicilieerd op hetzelfde adres).

 

Artikel 3

Deze wedstrijd loopt van 13 september 2021 tot en met 30 november 2021.

 

Artikel 4

Te winnen prijs: 

  • 5 verblijven van 1 nacht voor 4 personen in de F.C. De Kampioenensuite in het Plopsa Hotel in De Panne, inclusief toegang tot Plopsaland De Panne, parking gedurende het gehele verblijf, diner en ontbijt. Dit onder de vorm van een online code ter waarde van €840,50 incl. btw. De vouchers zijn een jaar geldig na uitgiftedatum.

 

Artikel 5

Elke Deelnemer mag onbeperkt deelnemingsformulieren opsturen, maar per naam & per adres kan er maar één prijs gewonnen worden. Alle (port)kosten voor deelname zijn door de Deelnemer te vereffenen. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de Deelnemer het deelnemingsformulier niet voldoende frankeert, het deelnemingsformulier verloren gaat of te laat afgeleverd wordt. 

 

Artikel 6

Deelname aan deze wedstrijd is alleen mogelijk via het deelnemingsformulier. Om geldig te kunnen deelnemen moet de Deelnemer de kleurplaat op het originele deelnemingsformulier inkleuren en terugsturen naar Puratos N.V., tav F.C. De Kampioenen, Industrialaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden. Het deelnemingsformulier moet volledig en correct ingevuld zijn en de bijhorende tekening moet ingekleurd zijn. Per aankoop van een F.C. De Kampioenenbrood bij één van de deelnemende bakkerijen ontvangt de Deelnemer 1 deelnameformulier. Het deelnemingsformulier moet ons bereiken tegen uiterlijk 3 december 2021. Hierbij houden we rekening met de poststempeldatum + 3 werkdagen. Onvolledige en/of onleesbare formulieren komen niet in aanmerking voor de wedstrijd. De Organisator stelt een professionele jury samen die de 5 winnaars zal bepalen door de origineelste tekeningen te selecteren.

 

Artikel 7

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht tegen uiterlijk 17 december 2021. De organisator behoudt zich het recht een nieuwe winnaar aan te duiden als een winnaar niet kan worden bereikt binnen een redelijke termijn. 

 

Artikel 8

De winnaar krijgt zijn of haar prijs opgestuurd per mail. De Organisator behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde. 

 

Artikel 9

De Organisator behoudt zicht het recht om de wedstrijd te annuleren, alsook de actie, de inhoud van het wedstrijdreglement of het verloop van de wedstrijd te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen buiten de wil van de Organisator dit rechtvaardigen.

 

Artikel 10

Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de Deelnemer zonder voorbehoud dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die de Organisator kan nemen om deze actie zonder problemen te laten verlopen.

 

Artikel 11

De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van deze wedstrijd worden behandeld volgens de privacy policy die u kunt raadplegen op onze website: https://www.fcdekampioenen-brood.be/privacybeleid

 

Opgesteld te Groot-Bijgaarden op 13 september 2021