Wedstrijdreglement Film Viva Boma

Artikel 1
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Puratos nv, met maatschappelijke zetel Industrialaan 25 te 1702 Groot-Bijgaarden hierna genoemd als “de Organisator”.

Artikel 2
De wedstrijd staat open voor elke meerderjarige, fysieke persoon die zijn of haar woonplaats in België heeft (hierna genoemd als “de Deelnemer”), met uitzondering van personeelsleden van de organisator evenals de leden van hun gezin (personen gedomicilieerd op hetzelfde adres).

Artikel 3
Deze wedstrijd loopt van 7 oktober 2019 tot en met 30 november 2019.

Artikel 4
Te winnen prijs: 

  • 5 duotickets voor de avant-première van de 4efilm van F.C. De Kampioenen.
  • 100 tickets voor 2 personen voor de 4efilm van F.C. De Kampioenen in één van de Kinepolis complexen in Vlaanderen en/of Brussel.
  • 25 stripalbumpakketten

Artikel 5
Elke Deelnemer mag onbeperkt deelnemingsformulieren opsturen, maar per naam & per adres kan er maar één prijs gewonnen worden. Alle (port)kosten voor deelname zijn door de Deelnemer te vereffenen. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de Deelnemer het deelnemingsformulier niet voldoende frankeert of het deelnemingsformulier verloren gaat of te laat afgeleverd wordt. 

Artikel 6
Deelname aan deze wedstrijd is alleen mogelijk via het speciale deelnemingsformulier. Om geldig te kunnen deelnemen moet de Deelnemer het originele deelnemingsformulier terugsturen naar Postbus 22, 1700 Dilbeek. Het deelnemingsformulier moet volledig en correct ingevuld zijn en 5 deelnamestickers hebben. Per aankoop van een F.C. De Kampioenen brood bij een van de deelnemende bakkerijen ontvangt de Deelnemer 1 sticker. Het deelnemingsformulier moet ons bereiken tegen uiterlijk 1 december 2019. Hierbij houden we rekening met de poststempeldatum + 3 werkdagen. Onvolledige en/of onleesbare formulieren komen niet in aanmerking voor de wedstrijd. De 130 winnaars worden bepaald door de schiftingsvraag. Bij ex aequo houden we rekening met de poststempeldatum, waarbij de eerst afgestempelde kaart voorrang krijgt. De resultaten zijn onherroepelijk.

Artikel 7
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht tegen uiterlijk 10 december 2019. De organisator behoudt zich het recht een nieuwe winnaar aan te duiden als een winnaar niet kan worden bereikt binnen een redelijke termijn. 

Artikel 8
De winnaar krijgt zijn of haar prijs opgestuurd per post. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor post die verloren gaat. De Organisator behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde. 

Artikel 9
De Organisator behoudt zicht het recht voor de wedstrijd te annuleren, alsook de actie, de inhoud van het wedstrijdreglement of het verloop van de wedstrijd te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen buiten de wil van de Organisator dit rechtvaardigen.

Artikel 10
Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de Deelnemer zonder voorbehoud dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die de Organisator kan nemen om deze actie zonder problemen te laten verlopen.

Artikel 11
De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van deze wedstrijd worden behandeld volgens de privacy policy die u kunt raadplegen op onze website: https://www.fcdekampioenen-brood.be/privacybeleid

Opgesteld te Groot-Bijgaarden op 18 september 2019